Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học 3 > (1131 bài)

Bai_7__hinh_2.jpg

bài 7 - bày dọn bữa ăn trong ...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:46:19

Bai_7__hinh_1.png

bài 7 - bày dọn bữa ăn trong ...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:45:47

DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:45:39

DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:44:48

DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:43:53

DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:43:11

Bai_6__hinh_4f.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:42:41

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:42:23

Bai_6__hinh_4_e.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:42:09

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:41:32

Bai_6__hinh_4d.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:41:28

Bai_6__hinh_4c.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:41:00

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:40:42

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:39:41

Bai_6__hinh_4b.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:38:33

Bai_6__hinh_4a.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:38:07

Bai_6__hinh_3.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:37:30

Bai_6__hinh_2.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:36:59

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:36:49

Bai_6_hinh_1.jpg

bài 6 - luộc rau

Ngày gửi: 2018-05-16 17:36:32

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:35:59

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:35:19

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:34:40

Mp3

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 14 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:33:15

DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_1.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 2 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:31:35

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_7.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:30:54

Bai_5__hinh_3d.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:30:47

Bai_5__hinh_3c.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:30:17

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_6png.jpg

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:29:52

Bai_5__hinh_3b.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:29:42

Bai_5__hinh_3_a.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:29:08

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_5.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:28:58

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_4.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:28:14

Bai_5__hinh_2b.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:28:11

Bai_5__hinh_2_a.jpg

bài 5 - nấu cơm

Ngày gửi: 2018-05-16 17:27:33

DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_13__CHAO_HOI_VA_TAM_BIET__HINH_3.png

ĐẠO ĐỨC 1 - TIẾT 1 - BÀI 13 -...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:27:21