Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 12 > (133 bài)

Xxxx.jpg

xxx

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:11

Ttt.jpg

weweew

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:02

Finish_001.jpg

Quy Hoạch Động - Học sinh giỏi

Ngày gửi: 2012-04-22 15:27:40

Cach_tao_bao_cao.flv

Video clip hướng dẫn tạo một ...

Ngày gửi: 2011-02-18 08:02:38

Thuchanh1part13.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:53

Thuchanh1part7.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:52

Thuchanh1part12.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:45

Thuchanh1part6.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:41

Thuchanh1part2.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:39

Thuchanh1part11.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:35

Thuchanh1part5.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:29

Thuchanh1part10.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:25

Thuchanh1part4.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:15

Thuchanh1part9.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:14

Thuchanh1part1.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:09

Thuchanh1part14.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:05

Thuchanh1part8.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:00

Thuchanh1part3.png

Bai Tap Thuc Hanh

Ngày gửi: 2010-12-01 01:12:00

Scan0021.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 03:11:59

Scan0006.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 03:11:25

Scan0001.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 03:11:22

305_Cap_3.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 03:11:17

Scan0008.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:48

Scan0023.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:41

Scan0024.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:41

Scan0017.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:41

Scan0009.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:38

Scan0016.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:37

Scan0012.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:37

Scan00111.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:37

Scan0014.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:34

Scan0022.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:33

Scan0007.jpg

12A2 khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:30

Scan0011.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:20

Scan0013.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:17

Scan0010.jpg

12A2 niên khóa 1996-1999

Ngày gửi: 2010-11-22 02:11:16