Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 11 > (119 bài)

Ghhggh.jpg

gfgf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:56

Gfdg.jpg

ghf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:55

Kkkf.jpg

jjjkjk

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:52

Gfdg1.jpg

ggfgf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:45

Kkk.jpg

kkk

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:41

Hhhh.jpg

gfgf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:30

Rt.png

eee

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:23

Gfdg2.jpg

gfgf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:17

Rr.png

rrr

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:13

Hh.jpg

gfgf

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:05

Rer.jpg

rre

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:03

Quiz4.swf

Vidu_SKKN

Ngày gửi: 2013-03-15 03:03:28

IMG_5567.jpg

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NA...

Ngày gửi: 2012-11-22 05:11:21

IMG_5564.jpg

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NA...

Ngày gửi: 2012-11-22 04:11:52

IMG_5566.jpg

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NA...

Ngày gửi: 2012-11-22 04:11:22

IMG_5565.jpg

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NA...

Ngày gửi: 2012-11-22 04:11:20

Animation_Sieb_des_Eratosthenes.gif

Animation_Sieb_des_Eratosthenes

Ngày gửi: 2012-05-13 19:13:48

Finish_003.jpg

Quy Hoạch Động - Học sinh giỏi

Ngày gửi: 2012-04-22 15:29:41

Quiz.swf

Ôn Tập tin 11_hki(89 câu)

Ngày gửi: 2012-02-24 02:02:11

Untitled3.swf

Minh họa cấu trúc lặp tiết 2

Ngày gửi: 2011-11-24 13:19:20

De_thi_tin_hoc_tre_khong_chuyen_THPT_Doituyen_Vong_Tinh.jpg

Đề thi học sinh giỏi

Ngày gửi: 2011-11-01 02:11:58

Vong_thi_Excel.jpg

Đề thi tin học trẻ

Ngày gửi: 2011-11-01 02:11:50

De_thi_tin_hoc_tre_khong_chuyen_THPT_Phong_Trao_Vong_Tinh_Excel.jpg

Đề thi tin học trẻ

Ngày gửi: 2011-11-01 02:11:35

De_thi_ly_thuyet_Vong_Thi_THPT_Trang_2.jpg

Đề thi học sinh giỏi

Ngày gửi: 2011-11-01 02:11:28

De_thi_ly_thuyet_Vong_Thi_THPT_Trang_1.jpg

Đề thi học sinh giỏi

Ngày gửi: 2011-11-01 02:11:08

Ec73109fc15245b3aa5a7a7e28090eb2.jpg

Logo comment

Ngày gửi: 2011-10-22 06:10:30

P150611_1514_05.jpg

Tin Hoc 12 LiêmOrgan VIP BMT

Ngày gửi: 2011-07-13 16:14:17

P230611_1203_01.jpg

tin học 11

Ngày gửi: 2011-07-13 14:19:06

Small_ipe1203500144.jpg

Giải các bài tập Tin học 11 SGK

Ngày gửi: 2011-02-08 01:02:06

DSCF3954.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:44:14

DSCF3953.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:41:53

DSCF3951.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:39:40

DSCF3885.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:37:16

DSCF3947.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:35:10

DSCF3944.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:32:03

DSCF3940.jpg

akt

Ngày gửi: 2010-12-17 00:28:32