Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 11 > (119 bài)

Media_icon

ON TIN11_HKII2018

Ngày gửi: 2018-05-04 10:43:07

Media_icon

ON TIN11_HKII2018

Ngày gửi: 2018-05-04 10:41:42

Media_icon

ONTAP11_HKII_2017

Ngày gửi: 2017-04-24 08:19:12

Untitled.bmp

Tạo 1 tệp văn bản 'songuyen.t...

Ngày gửi: 2017-03-31 07:31:21

Media_icon

ON TAP XAU TEP CTC

Ngày gửi: 2017-03-25 20:57:07

Media_icon

ÔN TẬP 2016-2017

Ngày gửi: 2016-12-13 16:04:35

Media_icon

ON TAP EXCEL 2016

Ngày gửi: 2016-04-01 15:14:02

Media_icon

ON HKII 2016

Ngày gửi: 2016-04-01 10:03:02

Media_icon

ÔN TẬP HKI 2015

Ngày gửi: 2015-12-12 07:37:18

Media_icon

ÔN TẬP HKI 2015

Ngày gửi: 2015-12-12 07:35:39

Media_icon

Bài 1 đến bài 10

Ngày gửi: 2015-10-20 10:30:47

Media_icon

Bài 1 đến bài 10

Ngày gửi: 2015-10-20 10:26:27

Media_icon

Bài 1 đến bài 10

Ngày gửi: 2015-10-20 09:08:24

Thay_Luyen263.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:51:26

Thay_Luyen.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:49:58

TAYVUONGNUQUOC2010.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:49:15

Macdinhchi_2011.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:48:03

Macdinhchi2011.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:47:02

CHS_TET_2011.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:45:55

Xuan.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:44:46

IMG_20140403_173320.jpg

sơ đồ cấu trúc lặp

Ngày gửi: 2014-10-02 08:10:47

Media_icon

ON TAP TIN 11-HKII 2014-MOI

Ngày gửi: 2014-05-05 05:05:05

Media_icon

ÔN TẬP TIN 11 HKII - 2014

Ngày gửi: 2014-04-13 23:29:42

Video_TOAN_HOC.jpg

Học lập trình Pascal (Gồm 6 bài)

Ngày gửi: 2014-03-26 09:03:51

Tin_7.jpg

Lập trình Pascal - Bài 4: Câu...

Ngày gửi: 2014-03-26 09:03:00

Tin_4.jpg

Lập trình Pascal - Bài 2: Chư...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:55

Tin_6.jpg

Tập hợp các bài giảng về Pasc...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:40

Tin_3.jpg

Lập trình PasCal - Bài 1: Giớ...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:36

Tin_1.jpg

Lập trình Pascal-Bài 5: Câu l...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:31

Tin_5.jpg

Lập trình PasCal - Bài 3: Sử ...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:28

Tin_2.jpg

Lập trình Pascal-Bài 6: Mảng ...

Ngày gửi: 2014-03-26 08:03:13

Media_icon

DL KIEU TEP

Ngày gửi: 2014-03-24 10:03:57

Media_icon

ON TAP[ MANG_XAU

Ngày gửi: 2014-03-24 10:03:56

Media_icon

DL KIEU TEP

Ngày gửi: 2014-03-24 10:03:39

Hoc_sinh.jpg

bài 17: chương trình con và p...

Ngày gửi: 2014-02-17 20:36:59

1001428_209459995882633_1036806974_n.jpg

Bài Tập Tin Lớp 11

Ngày gửi: 2013-12-03 20:15:53