Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 > (167 bài)

Media_icon

TIN10_18_19

Ngày gửi: 2018-12-04 07:15:42

Media_icon

ONHKI_TIN10

Ngày gửi: 2018-12-04 07:11:20

Media_icon

ONHKI_TIN10_18_19

Ngày gửi: 2018-11-28 08:41:22

Media_icon

ONHKI_TIN10_18_19

Ngày gửi: 2018-11-28 08:19:49

T102_By_JV9.PNG

JV9-Bài thực hành số 2 Tin học10

Ngày gửi: 2018-09-27 19:54:05

TRAC_NGIHEM_WORD_DUNG_DE_KIEM_TRA.JPG

TRAC NGHIEM WORD DUNG DE KIEM...

Ngày gửi: 2018-03-31 20:54:15

Anh_dong_dep.gif

ảnh động đẹp

Ngày gửi: 2018-02-08 15:46:22

Anhdong.gif

ảnh động đẹp

Ngày gửi: 2018-01-26 16:43:38

Anhdep.jpg

ảnh đẹp 2017

Ngày gửi: 2018-01-26 16:41:15

Anh.jpg

ảnh đẹp

Ngày gửi: 2018-01-26 16:38:45

Media_icon

ONTAP_HKII_2017

Ngày gửi: 2017-04-24 08:15:40

1.png

#1 Giới thiệu serie Học HTML ...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:55:48

2.png

#2 [Học HTML] HTML là gì và v...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:54:49

VukienmdcTet2012.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:43:50

VukienmdcTet2011.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:42:55

VUKIENMDCGIANGSINH.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:41:41

Vukienmdc_22.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:40:45

Vukienmdc2010.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:38:39

Word_2007.jpg

Tin học: Video clip HD sử dụn...

Ngày gửi: 2014-05-03 03:05:07

Photo0031.jpg

Các kiểu bố trí mạng cơ bản

Ngày gửi: 2014-03-28 10:03:08

Hoc_sinh_dung_internet.jpg

Học sinh học Internet

Ngày gửi: 2014-03-01 10:03:23

HocTinhoc.jpg

Xã hội tin học hoá

Ngày gửi: 2014-03-01 10:03:09

Ddd.jpg

dddd

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:56

444.jpg

sss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:55

Dd.jpg

rrrr

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:44

Gf.jpg

hjh

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:34

Ccc.jpg

sss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:32

Ffff.jpg

gggg

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:24

Bb.jpg

sssss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:20

334.jpg

;erre

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:19

Fdfsdf.jpg

888

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:11

Assaas.jpg

ererer

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:07

Tinnhanh13420.jpg

kiem tra hoc ki 2 day moi tai

Ngày gửi: 2012-04-28 10:04:48

Truong31.jpg

Logo Trường THPT Bàn Tân Định

Ngày gửi: 2012-03-20 11:03:42

Quiz1.swf

vi du(SKKN)

Ngày gửi: 2012-03-12 02:03:47

Mp3

hinh dong day tieng anh

Ngày gửi: 2012-03-09 01:03:51