Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập viết 1 > (86 bài)

FB_IMG_1506228506109.jpg

Hướng dẫn Viết chữ

Ngày gửi: 2017-09-24 11:57:17

FB_IMG_1506228506109.jpg

Hướng dẫn Viết chữ

Ngày gửi: 2017-09-24 11:56:31

FB_IMG_1506228533891.jpg

Hướng dẫn Viết chữ

Ngày gửi: 2017-09-24 11:55:30

GiangSinhfull2017.swf

ôi vui quá

Ngày gửi: 2016-12-22 14:56:33

Tao_chu_tap_viet_mo_phong_trong_flash.flv

Tạo chữ tập viết mô phỏng tro...

Ngày gửi: 2016-12-11 08:39:44

Tiet_hoc_tuong_tac.flv

Tuyệt vời hãy xem

Ngày gửi: 2016-08-12 09:32:35

Bo_chu_dep.swf

Bộ chữ cái + số

Ngày gửi: 2015-09-30 16:08:30

Tap_viet_chu_cai.swf

Hướng dẫn tập viết chữ cái Hoa

Ngày gửi: 2015-09-30 16:07:58

CHUTHUONG1.swf

Tâp viết chữ cái thường

Ngày gửi: 2015-09-30 16:07:31

CHUHOA1.swf

Tâp viết chữ cái Hoa

Ngày gửi: 2015-09-30 16:06:52

0001.png

Mẫu chữ viết trong trường tiể...

Ngày gửi: 2015-09-29 20:19:56

A.swf

Flash chữ viết

Ngày gửi: 2015-05-06 20:22:21

29_chu_thuong1.swf

29 chữ cái thường

Ngày gửi: 2015-05-04 09:38:05

29_chu_hoa.swf

29 chữ cái Hoa

Ngày gửi: 2015-05-04 09:37:20