Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 > (603 bài)

Magellan_shipVictoria.png

Victoria

Ngày gửi: 2007-09-15 09:45:29

Ferdinand_Magellan.jpg

Ferdinand Magellan

Ngày gửi: 2007-09-15 09:35:56

Tieng-Viet-5-Tap-2-SGK-Tr31.jpg

Tranh minh họa: Tiếng rao đêm

Ngày gửi: 2007-09-11 10:28:54

Tieng-Viet-5-Tap-2-SGK-Tr25.jpg

Giang Văn Minh đi sứ Ttrung Quốc

Ngày gửi: 2007-09-11 10:27:09

Tieng-Viet-5-Tap-2-SGK-Tr20.jpg

Ông Đỗ Đình Thiện

Ngày gửi: 2007-09-11 10:25:01

Images981677_tieptndanchuPhap.jpg

Bác Hồ tiếp thanh niên dân ch...

Ngày gửi: 2007-09-11 10:22:19

Scan0023.jpg

Thái sư Trần Thủ Độ

Ngày gửi: 2007-09-11 10:17:11

Scan0022.jpg

Cày đồng

Ngày gửi: 2007-09-11 10:15:32

Scan0021.jpg

Người công dân số một

Ngày gửi: 2007-09-11 10:14:24

Scan0020.jpg

Tranh minh họa: Chiếc đồng hồ

Ngày gửi: 2007-09-11 10:11:40

Tieng-Viet-5-Tap-2-SGK-T7.jpg

Hoa, quả

Ngày gửi: 2007-09-11 10:08:42

Tieng-Viet-5-Tap-2-SGK-Tr6.jpg

Nguyễn Trung Trực

Ngày gửi: 2007-09-11 10:05:15

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr3.jpg

Việt Nam - Tổ quốc em

Ngày gửi: 2007-09-11 09:50:27

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr4.jpg

Bác Hồ viết thư cho học sinh

Ngày gửi: 2007-09-11 09:49:11

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr9.jpg

Minh họa: Lý Tự Trọng

Ngày gửi: 2007-09-11 09:47:41

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr0.jpg

Ngày mùa

Ngày gửi: 2007-09-11 09:45:22

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr30.jpg

Minh họa cho kịch: Lòng dân

Ngày gửi: 2007-09-11 09:42:17

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr33.jpg

Tranh mih họa cho bài: Luyện ...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:36:00

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-T35.jpg

Tranh minh họa chủ đề: Cánh c...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:33:39

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr6.jpg

Những con sếu bằng giấy

Ngày gửi: 2007-09-11 09:29:39

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr7.jpg

Tượng đài tưởng nhớ những nạn...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:28:24

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr40.jpg

Tranh minh họa: Tiếng vĩ cầm ...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:23:58

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr41.jpg

Trái đất này là của chúng mình

Ngày gửi: 2007-09-11 09:21:58

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr45.jpg

Chuyên gia máy xúc

Ngày gửi: 2007-09-11 09:20:16

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-T50.jpg

Ê - mi - li, con...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:18:14

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr54.jpg

Người da màu

Ngày gửi: 2007-09-11 09:16:25

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr58.jpg

Si-le và tên phát xít

Ngày gửi: 2007-09-11 09:14:44

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr63.jpg

Tranh minh họa chủ đề: Con ng...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:12:23

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr64.jpg

A - ri - ôn

Ngày gửi: 2007-09-11 09:08:37

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-T68.jpg

Tranh minh họa: Kể chuyện Cây...

Ngày gửi: 2007-09-11 09:06:32

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-T69.jpg

Đàn ba-la-lai-ca

Ngày gửi: 2007-09-11 09:03:37

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-T71.jpg

Vinh Hạ Long

Ngày gửi: 2007-09-11 08:57:09

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tr75.jpg

Rừng

Ngày gửi: 2007-09-11 08:55:17

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Hinh.jpg

Thuyền buồm và vành khuyên

Ngày gửi: 2007-09-11 08:51:41

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-H2-T.jpg

Yểng, Hải yến, Đỗ Quyên

Ngày gửi: 2007-09-11 08:49:09

Tieng-Viet-5-Tap-1-SGK-Tra8.jpg

Ruộng bậc thang

Ngày gửi: 2007-09-11 08:46:26