Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập đọc 1 > Tập 2 > (289 bài)

Tv1t2t118.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t12.jpg

ip, up

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t120.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t121.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t123.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t126.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t127.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t129.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t130.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t131.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t132.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t133.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:11

Tv1t2t03.jpg

Học vần

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t04.jpg

op, ap

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t06.jpg

ăp, âp

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t08.jpg

ôp, ơp

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t10.jpg

ep, êp

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t100.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t103.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t106.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t108.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t109.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t112.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t113.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t115.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2t117.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:10

Tv1t2h2t71.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t74.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t75.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t77.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t78.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t80.jpg

Chủ điểm Nhà trường

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t83.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t86.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t89.jpg

Chủ điểm Gia đình

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09

Tv1t2h2t92.jpg

Chủ điểm Thiên nhiên, đất nước

Ngày gửi: 2007-10-12 15:37:09