Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Sưu tầm > (34 thư mục)


 • Sflake1.gif
 • Anh_cua_vat_qua_TKPK.swf
 • Anh_cua_vat_qua_TKHT1.swf

 • F195-principle-of-superposition-f.swf
 • F196-principle-of-superposition-f.swf
 • F177-electrostatic-influence.swf

 • Thi_nghiem_18.swf
 • YouTube__thi_nghiem_vat_ly_cuc_hay.flv
 • Thinghiemvatly__momenluc.flv

 • F200-laws-of-electrostatics.swf
 • F181-right-hand-rule-2.swf
 • F171-gauss-s-theorem.swf

 • F202-laws-of-electromagnetism.swf
 • F131-faraday-induction-1.swf

 • 0.cau_vong.jpg
 • 0.quang_pho_vach_HYDRO.gif
 • 0.DSC02167000.jpg

 • F473-free-body-diagram.swf
 • F261-reference-frames.swf
 • F199-corkscrew-rule.swf

 • Diode_bridge.flv
 • Veqir.swf
 • 225_jolt.gif

 • F197-superposition-of-2-magnetic-fields.swf
 • F184-oersted-s-experiment.swf
 • F180-horseshoe-magnet.swf

 • Bonong.swf
 • Khuc_xa_anh_sanh.jpg
 • Media_icon

 • Video_mo_phong_dam_may_buc_xa_tu_mat_troi_toi_trai_dat.flv
 • Duongsucdientruong.jpg
 • Efieldpoint.swf

 • Quang học (53 bài)
 • Boong_cua_Mat_Trang_trai_len_Trai_Dat_nhin_tu_ISS_trong_khi_dang_Nhat_Thuc_luc_4h50_sang_CST_29_Mar_2006.png
 • Anh_chup_khi_dien_ra_nhat_thuc_ngay_11_thang_8_nam_1999.jpg
 • Nhat_thucEc.png

 • 0.SGK1.jpg
 • SodoHoden.jpg
 • HorseheadNebula.jpg

 • Quang lý học (16 bài)
 • Giaothao2[1].gif
 • 1a[1].jpg
 • Brem_X_Rays.flv

 • F277-work.swf
 • F229-energy-conservation.swf
 • F230-damped-oscillator.swf

 • Galaxy_ngc613_eso_mainText.jpg
 • Astronomer.jpg
 • Reflector.jpg

 • Dien phan dung dich PbBr2.swf
 • Dien phan dung dich CuCl2.swf

 • TNVLPT2v6.swf

 • Mach dien Wheatstone.swf
 • Mach dien Wheatstone (1).swf
 • Mach dien Wheatstone (13).swf

 • Roitudo.swf
 • May bien the (15).swf
 • May bien the (9).jpg

 • 3phase_rectified.swf
 • Tutruongquay.flv
 • DC_motor.flv

 • Hòa âm (8 bài)
 • Hoa am (4).swf
 • Hoa am.gif
 • Hoa am (1).gif

 • Động học (91 bài)
 • Chuyendongcuamattrang.flv
 • 0nhattthuc2.flv
 • 1nhatthuz.flv

 • 08. Quy tac cai dinh oc.swf
 • Cam ung tu.swf
 • Cam ung tu (1).swf

 • 13. Chuyen dong nem.swf
 • 05. So sanh nem ngang va nem xien.swf
 • Chuyen dong nem (3).swf

 • 19. Chuong dien.swf
 • Nam cham dien (16).swf
 • Nam cham dien (17).swf

 • Motif01.jpg
 • Truyen_tai_dien_nang.jpg
 • San xuat dien nang (2).swf

 • Thi nghiem250206v6.swf
 • Thi nghiem060306v6.swf

 • Roitudov6.swf
 • Chuyen dong NDDv6.swf

 • TNVLPT56.swf

 • Từ trường (19 bài)
 • Tutruongcuakhungdaytron.flv
 • CDdaydantrongtutruong.swf
 • F190-rowland-s-disk.swf

 • Siêu âm (3 bài)
 • Sieu am (1).swf
 • Sieu am (2).jpg
 • Sieu am (3).jpg

 • 0.phan_ung_hat_nha_2.jpg
 • 0.em_surface.gif
 • 0.EM.gif

 • YouTube__Concave_mirror__guong_cau_lom.flv
 • YouTube__Convex_mirror__Guong_cau_loi.flv
 • 0.122.jpg