Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 7 > (3036 bài)

0.I0090209.jpg

Pygmy Chimpanzee

Ngày gửi: 2009-07-11 19:34:12

0.I0090204.jpg

Lar Gibbon

Ngày gửi: 2009-07-11 19:33:11

0.I0090206.jpg

Hoolock

Ngày gửi: 2009-07-11 19:32:21

0.I0090208.jpg

Gorilla

Ngày gửi: 2009-07-11 19:31:26

0.I1100622.jpg

Great Egret

Ngày gửi: 2009-07-11 19:29:01

0.I1100627.jpg

Glossy Ibis

Ngày gửi: 2009-07-11 19:28:05

0.I1100626.jpg

American Flamingo

Ngày gửi: 2009-07-11 19:26:16

0.I1100624.jpg

White Stork

Ngày gửi: 2009-07-11 19:24:39

0.I1100620.jpg

Cattle Egret

Ngày gửi: 2009-07-11 19:21:52

0.I1130694.jpg

Temminck's Tragopan

Ngày gửi: 2009-07-11 14:21:50

0.I1140727.jpg

Little Black Bustard

Ngày gửi: 2009-07-11 14:18:29

0.I1130686.jpg

Hoatzin

Ngày gửi: 2009-07-11 14:15:36

0.I1130682.jpg

Great Curassow

Ngày gửi: 2009-07-11 14:13:33

0.I1130697.jpg

Golden Pheasant

Ngày gửi: 2009-07-11 14:11:44

0.I1130698.jpg

Ring-necked Pheasant

Ngày gửi: 2009-07-11 14:10:17

0.I1130695.jpg

Red Junglefowl

Ngày gửi: 2009-07-11 14:09:03

0.I1130699.jpg

Indian Peafowl

Ngày gửi: 2009-07-11 14:06:59

0.I1130696.jpg

Gray Peacock Pheasant

Ngày gửi: 2009-07-11 14:05:52

0.I1130700.jpg

Conggo Peacock

Ngày gửi: 2009-07-11 14:03:53

0.I1000583.jpg

Ostrich

Ngày gửi: 2009-07-11 13:52:58

0.I1050589.jpg

Little Blue Penguin

Ngày gửi: 2009-07-11 13:51:28

0.I1010584.jpg

Emu

Ngày gửi: 2009-07-11 13:50:29

0.I1010585.jpg

Common Casowary

Ngày gửi: 2009-07-11 13:49:36

0.I1050591.jpg

Emperor Penguin

Ngày gửi: 2009-07-11 13:48:31

0.I1110633.jpg

Tundra Swan

Ngày gửi: 2009-07-11 13:46:30

0.I1110631.jpg

Magpie Goose

Ngày gửi: 2009-07-11 13:45:21

0.I1110642.jpg

Mandarin Duck

Ngày gửi: 2009-07-11 13:43:28

0.I1110636.jpg

Shelduck

Ngày gửi: 2009-07-11 13:42:14

0.I1140721.jpg

African Finfoot

Ngày gửi: 2009-07-11 13:40:25

0.I1140722.jpg

Sungrebe

Ngày gửi: 2009-07-11 13:36:18

0.I1240863.jpg

Kingfisher

Ngày gửi: 2009-07-11 13:07:03

0.I1240866.jpg

Beautiful Kingfisher

Ngày gửi: 2009-07-11 13:05:55

0.I1240868.jpg

African Pygmy Kingfisher

Ngày gửi: 2009-07-11 13:04:33

0.I1240865.jpg

White-collared Kingfisher

Ngày gửi: 2009-07-11 13:03:10

0.I1240864.jpg

Shove-billed Kingfisher

Ngày gửi: 2009-07-11 13:00:59

0.I1261066.jpg

Spot-breasted Parrotbill

Ngày gửi: 2009-07-11 12:57:05