Violet
Tulieu
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Trung học cơ sở > Mỹ thuật > Mỹ thuật 7 > (917 bài)

SGK My thuat 7 - 28.4.jpg

Các bước làm bài trang trí đầ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 29.1.jpg

Tranh vẽ học sinh đề tài An t...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 29.2.jpg

Tranh vẽ học sinh đề tài An t...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 30.1.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Lê-ô...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 30.2.jpg

Tượng đá cẩm thạch của Mi-ken...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 30.3.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Ra-p...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.1.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.2.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.3.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.4.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.5.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 31.6.jpg

Tranh học sinh đề tài Hoạt độ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 32.1.jpg

Một số bài trang trí tham khảo.

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 32.2.jpg

Bài vẽ học sinh: trang trí hì...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 32.3.jpg

Bài vẽ học sinh: trang trí hì...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 33-34.1.jpg

Tranh vẽ học sinh đề tài : ""...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 33-34.2.jpg

Tranh vẽ học sinh đề tài : ""...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 33-34.3.jpg

Tranh vẽ học sinh đề tài : ""...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:16

SGK My thuat 7 - 23.1.jpg

Ảnh chụp gợi ý cách bày mãu vẽ

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 23.2.jpg

Cách bố cục, vẽ hình cái ấm t...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 24.1.jpg

Quan sát ánh sáng ở các góc độ

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 24.2.jpg

Cách phác mảng và vẽ đậm nhạt

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 25.1.jpg

Tranh dân gian Đông Hồ :"" Đấ...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 25.2.jpg

Tranh đề tài trò chơi dân gia...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 25.3.jpg

Tranh đề tài trò chơi dân gia...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 25.4.jpg

Tranh đề tài trò chơi dân gia...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 25.5.jpg

Tranh đề tài trò chơi dân gia...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.1.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Ti-x...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.2.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Lê-ô...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.3.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Mi-k...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.4.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Bốt-...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.5.jpg

Tranh sơn dầu của họa sĩ Ra-p...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 26.6.jpg

Tượng đá cẩm thạch của Mi-ken...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 27.1.jpg

Ảnh đền Ngọc Sơn

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 27.2.jpg

Ảnh chụp lăng Chủ tịch Hồ Chí...

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15

SGK My thuat 7 - 27.3.jpg

Ảnh chụp vịnh Hạ Long

Ngày gửi: 2007-07-12 16:01:15