Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 12 > Hình học > (163 bài)

TheTichKhoiCau.swf

Video Thể tích khối cầu

Ngày gửi: 2017-08-01 18:37:35

HinhMinhHoaTracNghiem7.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-17 23:02:20

Untitled1.bmp

ccaau 5

Ngày gửi: 2015-06-18 22:12:19

Untitled.bmp

ai jup làm hộ câu 5 với

Ngày gửi: 2015-06-18 22:08:57

Toan12_Thetichkhoichop1.swf

Bài Giảng "Thể tích khối chóp

Ngày gửi: 2014-09-19 14:55:56

HH_Test_4.swf

Trắc nghiệm cuối chương 3 HÌN...

Ngày gửi: 2014-09-03 20:17:21

HH_Test_3.swf

Trắc nghiệm PT đường thẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:16:30

HH_Test_21.swf

Trắc nghiệm PT mặt phẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:16:03

HH_Test_12.swf

Trắc nghiệm toạ độ - TVH - TC...

Ngày gửi: 2014-09-03 20:15:27

HH_BH_CB211.swf

Trắc nghiệm về PT đường thẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:12:59

HH_BH_CB20.swf

Cách tìm PT đường thẳng/mặt p...

Ngày gửi: 2014-09-03 20:12:26

HH_BH_CB19.swf

Viết PT mặt phẳng /đường thẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:11:25

HH_BH_CB18.swf

Trắc nghiệm về đường thẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:10:29

HH_BH_CB17.swf

Cách tìm điểm trên đường thẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:10:00

HH_BH_CB16.swf

Cách tìm phương trình đường t...

Ngày gửi: 2014-09-03 20:09:25

HH_BH_CB15.swf

Đường thẳng trong không gian

Ngày gửi: 2014-09-03 20:08:57

HH_BH_CB14.swf

Trắc nghiệm về mặt phẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:06:45

HH_BH_CB13.swf

Khoảng cách điểm-mặt phẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:06:08

HH_BH_CB121.swf

Lập PT mặt phẳng

Ngày gửi: 2014-09-03 20:04:24

HH_BH_CB113.swf

Phương trình đường thẳng tron...

Ngày gửi: 2014-09-03 20:03:21

HH_BH_CB112.swf

Trắc nghiệm phương trình mặt cầu

Ngày gửi: 2014-09-03 20:02:48

HH_BH_CB91.swf

Mặt cầu trong không gian (tiếp)

Ngày gửi: 2014-09-03 20:02:01

HH_BH_CB84.swf

Mặt cầu trong không gian

Ngày gửi: 2014-09-03 20:00:55

HH_BH_CB72.swf

Trắc nghiệm về tích có hướng

Ngày gửi: 2014-09-03 18:49:21

HH_BH_CB62.swf

Tích có hướng của hai vecto (...

Ngày gửi: 2014-09-03 18:48:13

HH_BH_CB53.swf

Tích có hướng của hai vecto

Ngày gửi: 2014-09-03 18:47:41

HH_BH_CB42.swf

Trắc nghiệm toạ độ không gian...

Ngày gửi: 2014-09-03 18:45:14

HH_BH_CB32.swf

Cách tìm toạ độ điểm trong kh...

Ngày gửi: 2014-09-03 18:44:41

HH_BH_CB23.swf

Tích vô hướng trong không gian

Ngày gửi: 2014-09-03 18:42:59

HH_BH_CB12.swf

Tọa độ không gian

Ngày gửi: 2014-09-03 18:41:45

HH_RL_6.swf

RL_Khối cầu ngoại tiếp (tiếp)

Ngày gửi: 2014-09-03 18:18:07

HH_RL_5.swf

RL_Khối cầu ngoại tiếp

Ngày gửi: 2014-09-03 18:16:52

HH_RL_41.swf

RL_Khối cầu

Ngày gửi: 2014-09-03 18:16:04

HH_RL_21.swf

RL_Khối trụ

Ngày gửi: 2014-09-03 18:15:05

HH_RL_13.swf

RL_Khối nón

Ngày gửi: 2014-09-03 18:14:36

HH_RL_12.swf

RL_Thể tích khối hộp

Ngày gửi: 2014-09-03 18:12:13