Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > Hình học 11 > (135 bài)

DUONG_THANG_VA_MP__TIET_1.flv

Đường thẳng và mặt phẳng ( t1)

Ngày gửi: 2015-11-30 15:43:19

DUONG_THANG_VA_MP__TIET_1.flv

Đường thẳng và mặt phẳng ( t1)

Ngày gửi: 2015-11-30 15:31:37

Xac_nhan_co_quan.jpg

Phiếu thông tin Phạm Xuân Huy

Ngày gửi: 2015-06-04 05:51:17

To_roi_THPT.jpg

Tóm tắt toán lớp 11 THPT và P...

Ngày gửi: 2013-10-10 12:47:23

Hethongphepbienhinhdoihinhdongdanglop11.png

He-thong-phep-bien-hinh-doi-h...

Ngày gửi: 2012-09-29 11:32:21

Ramanesco.jpg

Fractan

Ngày gửi: 2011-12-29 15:50:07

13Thi_du_so_5.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P13

Ngày gửi: 2011-01-23 13:02:20

12Thi_du_so_3_4.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P12

Ngày gửi: 2011-01-23 12:57:39

11Thi_du_so_1_2.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P11

Ngày gửi: 2011-01-23 12:49:53

10Nguyen_tac_chung.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P10

Ngày gửi: 2011-01-23 12:40:52

09Thi_du_so_3.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P9

Ngày gửi: 2011-01-23 12:36:38

08Thi_du_so_2.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P8

Ngày gửi: 2011-01-23 12:30:07

07Thi_du_so_1.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P7

Ngày gửi: 2011-01-23 12:25:09

06Kien_thuc_can_nho.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P6

Ngày gửi: 2011-01-23 12:18:59

05Thi_du_so_31.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P5

Ngày gửi: 2011-01-23 12:15:04

04Thi_du_so_21.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P4

Ngày gửi: 2011-01-23 12:06:44

03Thi_du_so_11.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P3

Ngày gửi: 2011-01-19 12:09:26

02Phuong_phap_giai1.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P2

Ngày gửi: 2011-01-19 12:04:44

01Gioi_thieu_bai_toan.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 2- P1

Ngày gửi: 2011-01-19 12:02:39

12Thi_du_so_5.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P11

Ngày gửi: 2011-01-14 12:30:49

11Thi_du_so_4.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P10

Ngày gửi: 2011-01-14 12:20:14

10Thi_du_so_3.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P9

Ngày gửi: 2011-01-14 12:13:22

09Thi_du_so_2.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P8

Ngày gửi: 2011-01-14 12:08:30

08Thi_du_so_1.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P7

Ngày gửi: 2011-01-14 12:02:37

07Phuong_phap_giai.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P6

Ngày gửi: 2011-01-14 11:57:03

06Thi_du_so_4.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P5

Ngày gửi: 2011-01-14 11:53:27

05Thi_du_so_3.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P4

Ngày gửi: 2011-01-14 11:50:07

04Thi_du_so_2.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P3

Ngày gửi: 2011-01-09 14:39:32

03Thi_du_so_1.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P2

Ngày gửi: 2011-01-09 14:27:31

02Phuong_phap_giai.flv

Quan hệ vuông góc _Bài 1- P1

Ngày gửi: 2011-01-09 14:13:48

Xac_nh_Goc__Khong_Cach__8.flv

Xác định góc và khoảng cách - P8

Ngày gửi: 2010-05-25 12:39:56

Xac_nh_Goc__Khong_Cach__7.flv

Xác định góc và khoảng cách - P7

Ngày gửi: 2010-05-25 12:32:31

C2b1hoatdong5.jpg

Mô hình trực quan 3D dạy Hình...

Ngày gửi: 2010-05-05 16:14:07

Xac_nh_Goc__Khong_Cach_P2_kinhhoavioletvn.flv

Góc - Khoảng cách _ P2

Ngày gửi: 2010-04-03 17:39:04

0.Anh_cua_duong_tron.swf

Ảnh của đường tròn qua phép quay

Ngày gửi: 2009-09-24 22:38:35

0.Anh_cua_tam_giac.swf

Ảnh của tam giác qua phép quay

Ngày gửi: 2009-09-24 22:37:32