Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 12 > Giải tích 12 > (255 bài)

GT_BH_CB22.swf

GT12. Chương 1, 22. Hàm số hữ...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:02:00

GT_BH_CB211.swf

GT12. Chương 1, 21. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:01:06

GT_BH_CB20.swf

GT12. Chương 1, 20. Định m để...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:00:01

GT_BH_CB19.swf

GT12. Chương 1, 19. Hàm số tr...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:58:50

GT_BH_CB18.swf

GT12. Chương 1, 18. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:57:50

GT_BH_CB17.swf

GT12. Chương 1, 17. Định m để...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:56:12

GT_BH_CB16.swf

GT12.Chương 1. 16. Hàm số bậc ba

Ngày gửi: 2014-09-04 10:54:30

GT_BH_CB15.swf

GT12.Chương 1. 14. Tìm tiệm c...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:53:34

GT_BH_CB14.swf

GT12. Chương 1, 14. Tiệm cận ...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:52:21

GT_BH_CB13.swf

GT12. Chương 1, 13. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:51:19

GT_BH_CB12.swf

GT12.Chương 1.12. Tìm GTLN, N...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:49:34

GT_BH_CB111.swf

GT12. Chương 1.11. Tìm GTLN, ...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:48:19

GT_BH_CB11.swf

GT12.Chương 1. 11. Tìm GTLN, ...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:46:49

GT_BH_CB101.swf

GT12.Chương 1. 10. GTLN, GTNN...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:46:02

GT_BH_CB9.swf

GT12. Chương 1.9. Trắc nghiệm...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:43:25

GT_BH_CB8.swf

GT12.Chương 1.8. Định m để hs...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:42:31

GT_BH_CB7.swf

GT12.Chương 1. 7. Định m để h...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:40:52

GT_BH_CB6.swf

GT12. Chương 1, 6. Cực trị hà...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:39:06

GT_BH_CB5.swf

GT12. Chương 1, 5. Cực trịhàm số

Ngày gửi: 2014-09-04 10:32:36

GT_BH_CB4.swf

GT12. Chương 4.Trắc nghiệm về...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:31:20

GT_BH_CB3.swf

GT12.Chương 1. 3. Tìm khoảng ...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:30:12

GT_BH_CB21.swf

GT12.Chương 1. 2. Tìm khoảng ...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:29:18

GT_BH_CB1.swf

GT12. Chương 1. 1. Đạo hàm và...

Ngày gửi: 2014-09-04 10:20:37

To_roi_THPT.jpg

Tóm tắt toán THPT và PP giải

Ngày gửi: 2013-10-10 12:38:55

On_thi_DH__Phuong_trinh_mat_phang_T1.flv

On thi DH - Phuong trinh mat ...

Ngày gửi: 2013-04-10 10:23:28

Bat_dang_thuc___GTLN__GTNN__Bai_3__P10.flv

Bat dang thuc _ GTLN & GTNN -...

Ngày gửi: 2013-04-10 10:21:14

CodeCogsEqn.gif

thầy cô trợ giúp dùm em

Ngày gửi: 2012-12-23 01:09:09

04Bai_Tap_5_6flv.flv

PP tam thức bậc 2 tìm GTLN,NN

Ngày gửi: 2012-01-16 21:11:25

03Bai_Tap_3_4flv.flv

Tìm GTLN,NN bằng tổng bình ph...

Ngày gửi: 2012-01-16 21:02:16

02Bai_Tap_1_2flv.flv

Tìm GTLN-NN bằng Tổng bình ph...

Ngày gửi: 2012-01-16 20:56:28

Sunset.jpg

gtln gtnn (bat dang thuc )

Ngày gửi: 2011-07-09 23:23:28

Chu_ki_tb.jpg

bat dang thuc .GTLN_GTNN

Ngày gửi: 2011-06-16 09:54:32

OTDH_TOAN_HOC__BAI_01_02__PHUONG_TRINH_MAT_PHANGP1_22_2.flv

Ôn thi ĐH - Phương trình mặt ...

Ngày gửi: 2011-04-17 15:47:54

OTDH_TOAN_HOC__BAI_01_02__PHUONG_TRINH_MAT_PHANGP1_21_2.flv

Ôn thi ĐH - Phương trình mặt ...

Ngày gửi: 2011-04-17 15:47:39

10Thi_du_3.flv

Bất đẳng thức _ GTLN & GTNN -...

Ngày gửi: 2011-03-07 12:23:42

09Thi_du_2_B2008.flv

Bất đẳng thức _ GTLN & GTNN -...

Ngày gửi: 2011-03-07 12:17:02