Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 12 > Giải tích 12 > (255 bài)

Tai_xuong.jpg

Phần mềm trộn trắc nghiệm B&T...

Ngày gửi: 2018-12-24 13:43:18

1.jpg

ok ngon

Ngày gửi: 2018-10-08 09:51:41

TheTichKhoitronxoay.swf

Video Thể tích khối tròn xoay

Ngày gửi: 2017-07-30 15:54:45

HinhMinhHoaTracNghiem6.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-16 21:22:44

HinhMinhHoaTracNghiem5.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-16 21:22:13

HinhMinhHoaTracNghiem4.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-16 21:21:33

HinhMinhHoaTracNghiem3.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-16 21:20:58

HinhMinhHoaTracNghiem2.jpg

HinhMinhhoachoTracNghiem

Ngày gửi: 2017-07-16 21:20:20

HinhMinhHoaTracNghiem1.jpg

HinhMinhHoachoTracNghiem1

Ngày gửi: 2017-07-16 21:18:44

Hinh_56GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 56(GT...

Ngày gửi: 2017-07-04 22:33:01

Hinh_62GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 62(GT...

Ngày gửi: 2017-07-04 08:15:49

Hinh_61GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 61(GT...

Ngày gửi: 2017-07-04 00:02:23

Hinh_60GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 60(GT...

Ngày gửi: 2017-07-04 00:00:16

Hinh_55GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 55(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:17:39

Hinh_54GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 54(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:16:47

Hinh_53GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 53(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:15:20

Hinh_52GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 52(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:14:17

Hinh_51GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 51(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:13:09

Hinh_47GTich_12CB.jpg

ung dung tich phan(Hình 47(GT...

Ngày gửi: 2017-07-03 16:11:14

Mp3

TUY PHƯỚC 2

Ngày gửi: 2016-12-27 21:24:19

GT_Test_61.swf

GT12. Chương 1.Test6. Trắc ng...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:57:26

GT_Test_5.swf

GT12. Chương 1.Test5. Trắc ng...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:54:21

GT_Test_4.swf

GT12. Chương 1. Test 4 Trắc n...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:53:02

GT_Test_3.swf

GT12. Chương 1, Test 3. Trắc ...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:51:42

GT_Test_11.swf

GT12. Chương 1.Test1. Trắc ng...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:50:18

GT_Test_21.swf

GT12.Chương 1., Test 2 . Trắc...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:49:34

GT_BH_CB32.swf

GT12. Chương 1, 32. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:39:59

GT_BH_CB31.swf

GT12. Chương 1,31. Tính chất ...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:30:48

GT_BH_CB30.swf

GT12. Chương 1,30. Tiếp tuyến...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:30:05

GT_BH_CB29.swf

GT12. Chương 1, 29. Tiếp tuyế...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:28:33

GT_BH_CB28.swf

GT12. Chương 1, 28. Biện luận...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:27:39

GT_BH_CB27.swf

GT12. Chương 1, 27. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:26:44

GT_BH_CB26.swf

GT12. Chương 1, 26. Định m để...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:25:42

GT_BH_CB251.swf

GT12. Chương 1, 25. Giao điểm...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:24:25

GT_BH_CB244.swf

GT12. Chương 1, 24. Trắc nghi...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:21:00

GT_BH_CB23.swf

GT12. Chương 1, 23. Định m để...

Ngày gửi: 2014-09-04 11:02:48