Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Kim 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Trần Thị Tịnh, Phan Thị Diễm Lê
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 117 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này