Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Huế
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Sơn Kim 2
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Xác thực bởi Trần Thị Tịnh, Phan Thị Diễm Lê
  Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 115 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này