Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Hữu Hợp
Đã đưa lên 137 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 28 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4365 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng