Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sonnhvl2012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Hoà
Quận/huyện Huyện Long Hồ
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Giáo viên dạy lớp
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Sơn, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 169 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 535 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29869 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng