Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Phan Thị Lang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Tam Anh
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 170 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 97 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này