Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Thệ
  Quận/huyện Huyện Giang Thành
  Tỉnh/thành Kiên Giang
  Xác thực bởi Lê Trung Chánh, Hà Quang Minh
  Đã đưa lên 152 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 47980 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này