Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Anh Ngữ
Giới tính Nam
Website http://anhngu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoà Bình
Quận/huyện Huyện An Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Đinh Hà Triều, Đặng Hồng Vân
Đã đưa lên 820 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8609 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 389 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49039 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này