Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Hoà
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3545 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này