Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Đinh Hải Minh
Giới tính Nam
Website http://minhdh.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 622 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2295 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 164 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1289294 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này