Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thắm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Tân Trào
  Quận/huyện Huyện Sơn Dương
  Tỉnh/thành Tuyên Quang
  Giới thiệu giáo viên giỏi cáp tỉnh
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 750 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 15126 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này