Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Xác thực bởi Trương Thị Hương, Lê Phước Bình
  Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 1056 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 6438 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này