Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Đinh Bá Quang, Nguyễn Thị Thanh Vân
Đã đưa lên 1817 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 391 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75836 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này