Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

The Hello Song - (Let's Go 1 - Unit 1)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Hữu Dự (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:55' 10-05-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1239
Mô tả: Song lyrics

The Hello Song

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Jonh.
    My name is Jonh.

Hello, Jonh!
Hello, Jonh!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Kate.
    My name is Kate.

Hello, Kate!
Hello, Kate!
Hello!


Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Andy.
    My name is Andy.

Hello, Andy!
Hello, Andy!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Jenny.
    My name is Jenny.

Hello, Jenny!
Hello, Jenny!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Lisa.
    My name is Lisa.

Hello, Lisa!
Hello, Lisa!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Scott.
    My name is Scott.

Hello, Scott!
Hello, Scott!
Hello!
Số lượt thích: 0 người
Avatar
very good !
No_avatar
em 8 tuổi rùi,hay wa không thể tin dc,mới học bài này
 
Gửi ý kiến