Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Sinh học >  (216 bài)

  BANG_TINH_DICH_TRUYEN1.jpg

  Bảng tính dịch truyền

  Ngày gửi: 2016-11-23 08:28:46

  Untitled.png

  Thí nghiệm Franken và conrat

  Ngày gửi: 2016-09-13 01:12:30

  Logo_khoa_sinh_hoc.jpg

  Logo khoa sinh học đhsp HN

  Ngày gửi: 2016-09-13 01:11:01

  IMG_5572.jpg

  nam tram vang

  Ngày gửi: 2015-12-08 10:21:34

  IMG_5570.jpg

  nam tram vang

  Ngày gửi: 2015-12-08 10:20:26

  IMG_5571.jpg

  nam tram vang

  Ngày gửi: 2015-12-08 10:17:22

  Trung_ab_c.jpg

  quan sát noãn ở các giai đoạn...

  Ngày gửi: 2014-04-14 19:31:13

  DSC028560.jpg

  quan sát tinh trùng dưới kính...

  Ngày gửi: 2014-04-14 18:04:48

  Xoe_thai.flv

  hát múa

  Ngày gửi: 2013-04-12 12:04:01

  Trai_dat_nay_cua_chung_em.flv

  hát múa

  Ngày gửi: 2013-04-12 01:04:17

  11885841.jpg

  TL: SV khoa SPKTNN- ĐH nông, ...

  Ngày gửi: 2013-04-01 21:57:04

  Slide062.jpg

  Sinh học: GT web chăn nuôi, t...

  Ngày gửi: 2013-04-01 11:07:52

  Noimg1.jpg

  TL: GT ebook

  Ngày gửi: 2013-02-22 15:39:31

  5573.jpg

  VOI

  Ngày gửi: 2012-03-18 18:30:07

  Mp3

  Cam on tinh yeu-Uyên Linh

  Ngày gửi: 2012-02-29 11:02:44

  Bb.bmp

  147

  Ngày gửi: 2012-02-12 09:38:47

  Bao_dom.jpg

  978

  Ngày gửi: 2012-02-12 09:36:13

  San_la_gan.png

  Bản đồ tư duy bài Sán lá gan

  Ngày gửi: 2011-12-15 19:25:48

  Giun_dat.png

  Bản đồ tư duy bài giun đất

  Ngày gửi: 2011-12-15 19:25:20

  Colarado.jpg

  sa mac

  Ngày gửi: 2011-11-21 07:26:31

  Nevadasa_mac.jpg

  sa mac

  Ngày gửi: 2011-11-21 07:26:09

  Sahara.jpg

  sa mac

  Ngày gửi: 2011-11-21 07:25:36

  Ngan18.jpg

  bệnh di truyền alcapto niệu

  Ngày gửi: 2011-05-13 16:51:42

  CAC_MAU_THUC_VAT_HOC_2011.flv

  Các mẫu thực vật bậc thấp TT ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 02:46:25

  Re_chuoi.jpg

  rễ cây 2 lá mầm (cây chuối )

  Ngày gửi: 2011-04-15 19:46:40

  Than_cay_dam_but.jpg

  thân cây 2 lá mầm ( cây dâm b...

  Ngày gửi: 2011-04-15 19:45:36

  Re_cay_dam_but.jpg

  rễ cây 2 lá mầm (cây dâm bụt )

  Ngày gửi: 2011-04-15 19:44:17

  Re_cay_phong_lan.jpg

  rễ cây một lá mầm

  Ngày gửi: 2011-04-15 19:42:29

  Baodom1.jpg

  báo đốm

  Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:54

  Curung.jpg

  CHIM CÚ

  Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:31

  Gasochanvang.jpg

  Gà so chân vàng

  Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:14

  1m.jpg

  CHÚC MỪNG 8/3:LÀM THƠ TÌNH EM...

  Ngày gửi: 2011-03-06 00:06:36

  The_Sense_of_Smell__CNS.flv

  The Sense of Smell_ CNS

  Ngày gửi: 2011-02-15 17:34:39

  The_Ear_the_Organ_of_Hearing.flv

  The Ear- the Organ of Hearing

  Ngày gửi: 2011-02-15 17:34:27

  How_the_Body_Works__The_Olfactory_Pathway.flv

  How the Body Works - The Olfa...

  Ngày gửi: 2011-02-15 17:33:27

  How_does_vision_work.flv

  how does vision work

  Ngày gửi: 2011-02-15 17:32:44