Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Hóa học >  (110 bài)

  E76d301a469c4fc1c6b5b2e3a76ebf52.jpeg

  Tuyển sinh Cao đẳng Dược liên...

  Ngày gửi: 2014-04-02 14:19:42

  KY_THUAT_CAO_TAY.flv

  hình anh chuyền bóng cao tay

  Ngày gửi: 2013-10-17 06:10:57

  THE_DUC_2_HOAN_THIEN.flv

  bai the duc lop 2

  Ngày gửi: 2013-10-17 06:10:50

  _12_DesktopNexuscom.jpg

  moon night

  Ngày gửi: 2011-03-25 08:50:57

  Tinh_yeu_tuoi_hoc_tro.gif

  ảnh đẹp không

  Ngày gửi: 2011-03-13 21:41:14

  Winter.jpg

  Trai_Nát_Phú_Lâm

  Ngày gửi: 2010-11-25 18:54:31

  Bang_he_thong_tuan_hoan.jpg

  gfgfg

  Ngày gửi: 2010-09-23 10:34:57

  Flash_thi_nghiem_na_tac_dung_ruou.flv

  Mo ta su hinh thanh phan tu N...

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:43

  Zn_HCl.flv

  Mo ta chuyen dong tn Zn tac d...

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:39

  Mo_hinh_phan_tu_ruou.flv

  Mô hình phân tử rượu Etylic

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:38

  KL_kiem___H2O.flv

  Kim loại kiềm tác dụng với nước

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:26

  NH42S_tac_dung_CUSO4.flv

  (NH4)2S tác dụng CuSO4

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:06

  Cu_TAC_DUNG_VOI_H2SO4_DAC_NONG.flv

  Đồng tác dụng axit H2SO4 đặc ...

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:04

  Na_TAC_DUNG_VOI_KHI__Clo.flv

  Thí nghiệm Na td khí Clo

  Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:02

  Dien_phan_nuoc.swf

  Điện phân nước

  Ngày gửi: 2010-05-04 10:05:50

  C2H4___O2.flv

  Etylen cháy

  Ngày gửi: 2010-05-04 10:05:37

  Thuoc_no_den_KNO3_td_C_va_S.flv

  Movies phan ung hoa hoc

  Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:58

  ThinghiemvengonluacuaLitiNatr.flv

  Thi nghiem ve ngon lua cua Li...

  Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:26

  Fe_TAC_DUNG_VOI_HNO3_dnong.flv

  Sắt td HNO3 đặc nóng

  Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:03

  Vogels_TEXTBOOK_OF_PRACTICAL_ORGANIC_CHEMISTRY_5th_ED_Revised__Brian_S_Furniss.jpg

  Vogel's TEXTBOOK OF PRACTICAL...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:33:46

  Writing_Reaction_Mechanisms_in_Organic_Chemistry_Elsevier_2000.jpg

  Writing Reaction Mechanisms i...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:33:06

  Biochemistry_the_chemical_reactions_of_living_cells.jpg

  Biochemistry The Chemical Rea...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:32:48

  Machansism_and_Theory_in_Organic_Chemistry__Thomas_H_Lowry.jpg

  Machansism and Theory in Orga...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:32:24

  The_Art_Of_Problem_Solving_In_organic_Chemistry__Miguel_E_Alonso.jpg

  The Art Of Problem Solving In...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:30:19

  Organic_Chemistry2nd_editionMHORNBACK.jpg

  Organic Chemistry-2nd edition...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:28:46

  Statistical_Methods_In_Analytical_Chemistry.jpg

  Statistical Methods In Analyt...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:48

  Plant_Amino_Acids.jpg

  Plant Amino Acids

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:10

  Plant_Amino_Acids.jpg

  Plant Amino Acids

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:10

  Inorganic_Polymers_James_E_Mark.jpg

  Inorganic Polymers James. E. ...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:26:26

  Dictionaryofchemistry.jpg

  Dictionary of chemistry

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:26:00

  Frontier_Orbital_a_practical_manual.jpg

  Frontier Orbital a practical ...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:25:05

  Organic_Synthesis_The_Disconnection_Approach.jpg

  Organic Synthesis_The Disconn...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:24:27

  Carey5e.jpg

  Organic Chemistry Carey

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:24:05

  Nanotechnology.jpg

  Nanotechnology

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:23:40

  The_Organic_Chemistry_of_Drug_Synthesis_DANIEL_LEDNICER.jpg

  The Organic Chemistry of Drug...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:23:02

  Carbohydrates_in_Chemistry_and_Biology.jpg

  Carbohydrates in Chemistry an...

  Ngày gửi: 2010-01-16 08:22:39