Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tư liệu khác > Biểu tượng, hình nền >  (13268 bài)

Tai_xuong.jpg

Khung hình cho bài giảng điện...

Ngày gửi: 2017-12-06 21:07:44

Tai_xuong_1.jpg

Khung hình cho bài giảng điện...

Ngày gửi: 2017-12-06 21:07:21

Images.jpg

Khung hình cho bài giảng điện...

Ngày gửi: 2017-12-06 21:06:56

Images.png

Khung hình cho bài giảng điện tử

Ngày gửi: 2017-12-06 21:06:20

20171103_165332.jpg

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày gửi: 2017-11-27 17:14:18

20171127_165843.jpg

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày gửi: 2017-11-27 17:08:23

20171116_173810.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:35:48

20171116_173629.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:35:34

20171116_173603.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:35:20

20171116_173427.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:35:07

20171116_173425.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:34:52

20171116_173425.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:34:05

20171116_173416.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:33:51

20171116_173217.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:33:38

20171116_173205.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:33:26

20171116_172946.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:33:11

20171116_172933.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:33:00

20171116_172639_1.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:32:49

20171116_172631_1.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:32:35

20171116_172503.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:32:23

20171116_172453_1.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:32:11

20171116_172025.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:31:59

20171116_171959.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:31:46

20171116_171907.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:22:10

20171116_171737.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:21:54

20171116_171547.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:21:22

20171116_171530_1.jpg

GV VIẾT CHỮ ĐẸP 2017

Ngày gửi: 2017-11-24 10:20:36

Giao_duc_Dien_Ban_chang_duong_42_nam.flv

PHÓNG SỰ: Giáo dục Điện Bàn -...

Ngày gửi: 2017-11-22 10:12:40

20171117_151836.jpg

BCH Cong Đoàn tang giay khen ...

Ngày gửi: 2017-11-17 15:23:35

20171117_102138.jpg

Trường TH An Bình B nhận cup ...

Ngày gửi: 2017-11-17 10:24:57

TOAN_8_Bai_1_Phan_thuc_Dai_so.flv

Le Van Luong-Bai giang dien tu

Ngày gửi: 2017-11-08 09:07:39

7.jpg

LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-07 11:07:55

6.jpg

LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-07 11:06:33

5.jpg

LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-07 11:06:13

4.jpg

LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-07 11:05:52

3.jpg

LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NH 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-07 11:05:13