Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Toán học > Toán 12 > Giải tích 12 >  (253 bài)

  TheTichKhoitronxoay.swf

  Video Thể tích khối tròn xoay

  Ngày gửi: 2017-07-30 15:54:45

  HinhMinhHoaTracNghiem6.jpg

  HinhMinhhoachoTracNghiem

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:22:44

  HinhMinhHoaTracNghiem5.jpg

  HinhMinhhoachoTracNghiem

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:22:13

  HinhMinhHoaTracNghiem4.jpg

  HinhMinhhoachoTracNghiem

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:21:33

  HinhMinhHoaTracNghiem3.jpg

  HinhMinhhoachoTracNghiem

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:20:58

  HinhMinhHoaTracNghiem2.jpg

  HinhMinhhoachoTracNghiem

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:20:20

  HinhMinhHoaTracNghiem1.jpg

  HinhMinhHoachoTracNghiem1

  Ngày gửi: 2017-07-16 21:18:44

  Hinh_56GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 56(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-04 22:33:01

  Hinh_62GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 62(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-04 08:15:49

  Hinh_61GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 61(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-04 00:02:23

  Hinh_60GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 60(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-04 00:00:16

  Hinh_55GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 55(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:17:39

  Hinh_54GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 54(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:16:47

  Hinh_53GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 53(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:15:20

  Hinh_52GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 52(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:14:17

  Hinh_51GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 51(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:13:09

  Hinh_47GTich_12CB.jpg

  ung dung tich phan(Hình 47(GT...

  Ngày gửi: 2017-07-03 16:11:14

  Mp3

  TUY PHƯỚC 2

  Ngày gửi: 2016-12-27 21:24:19

  GT_Test_61.swf

  GT12. Chương 1.Test6. Trắc ng...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:57:26

  GT_Test_5.swf

  GT12. Chương 1.Test5. Trắc ng...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:54:21

  GT_Test_4.swf

  GT12. Chương 1. Test 4 Trắc n...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:53:02

  GT_Test_3.swf

  GT12. Chương 1, Test 3. Trắc ...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:51:42

  GT_Test_11.swf

  GT12. Chương 1.Test1. Trắc ng...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:50:18

  GT_Test_21.swf

  GT12.Chương 1., Test 2 . Trắc...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:49:34

  GT_BH_CB32.swf

  GT12. Chương 1, 32. Trắc nghi...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:39:59

  GT_BH_CB31.swf

  GT12. Chương 1,31. Tính chất ...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:30:48

  GT_BH_CB30.swf

  GT12. Chương 1,30. Tiếp tuyến...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:30:05

  GT_BH_CB29.swf

  GT12. Chương 1, 29. Tiếp tuyế...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:28:33

  GT_BH_CB28.swf

  GT12. Chương 1, 28. Biện luận...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:27:39

  GT_BH_CB27.swf

  GT12. Chương 1, 27. Trắc nghi...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:26:44

  GT_BH_CB26.swf

  GT12. Chương 1, 26. Định m để...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:25:42

  GT_BH_CB251.swf

  GT12. Chương 1, 25. Giao điểm...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:24:25

  GT_BH_CB244.swf

  GT12. Chương 1, 24. Trắc nghi...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:21:00

  GT_BH_CB23.swf

  GT12. Chương 1, 23. Định m để...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:02:48

  GT_BH_CB22.swf

  GT12. Chương 1, 22. Hàm số hữ...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:02:00

  GT_BH_CB211.swf

  GT12. Chương 1, 21. Trắc nghi...

  Ngày gửi: 2014-09-04 11:01:06