Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Hóa học > Sưu tầm > Các thí nghiệm >  (277 bài)

  Tac_dung_khi_clo_voi_photpho.flv

  thí nghiệm khí clo tác dụng v...

  Ngày gửi: 2017-08-23 18:30:21

  Tac_dung_khi_clo_voi_photpho.flv

  Tác dụng khí clo với photpho

  Ngày gửi: 2016-01-05 00:28:44

  Do_tan_cua_chat_trong_cac_dung_moi_khac_nhau.flv

  Độ tan của các chất trong các...

  Ngày gửi: 2016-01-05 00:27:47

  Tinh_dan_dien_cua_mot_so_chat.flv

  Thí nghiệm tính dẫn điện của ...

  Ngày gửi: 2016-01-05 00:27:01

  Nguoiduatinlon20nai11.png

  Công chúng

  Ngày gửi: 2015-04-27 21:48:13

  Tixung1.png

  trí tuệ

  Ngày gửi: 2015-04-27 21:47:34

  5.png

  Lòng tin

  Ngày gửi: 2015-04-27 21:46:50

  H2O_vs_CaO.flv

  CaO + H2O

  Ngày gửi: 2014-08-19 09:52:54

  Nu.swf

  Halloween

  Ngày gửi: 2013-10-27 20:03:09

  II6TN5.flv

  Kim loại tác dụng với axit

  Ngày gửi: 2013-10-24 09:10:40

  II7TN1.flv

  P + Oxi

  Ngày gửi: 2013-10-24 09:10:12

  II6TN4.flv

  Săt td HCl

  Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:57

  II6TN81.flv

  Cu+H2SO4 đặc

  Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:39

  II6TN3cu.flv

  Fe+HNO3 dac nong

  Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:18

  II6TN8.flv

  Nhận biết muối Nitrat

  Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:01

  Cu_td_HCl_va_HNO3.flv

  axit nitric tác dụng với HCl ...

  Ngày gửi: 2012-09-14 11:17:34

  H2SO4_dac_tac_dung_voi_Cu.flv

  video tính háo nước của axit ...

  Ngày gửi: 2011-03-06 09:41:13

  YouTube__Thi_nghiem_phat_hien_ra_proton.flv

  Thí nghiệm phát hiện ra proton

  Ngày gửi: 2010-11-05 22:38:13

  DC_Clo.flv

  DIEU CHE CLO

  Ngày gửi: 2010-10-16 16:41:48

  YouTube__Phan_ung_HCHO_Ag2O.flv

  Phản ứng HCHO+Ag2O.

  Ngày gửi: 2010-09-19 16:54:01

  YouTube__Phan_ung_C2H4__O2.flv

  Phản ứng C2H4 +O2.

  Ngày gửi: 2010-09-19 16:53:27

  YouTube__Phan_ung_Protit_chuyen_mau.flv

  Phản ứng Protit chuyển màu

  Ngày gửi: 2010-09-19 16:52:38

  2_P2O5___H2O.flv

  P2O5 + H2O

  Ngày gửi: 2010-09-08 11:09:04

  YouTube__Phan_ung_dieu_che_C2H2.flv

  Phản ứng điều chế C2H2

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:58

  YouTube__nuoc_giaven.flv

  Thí nghiệm về nước Giaven

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:32

  YouTube__Phan_ung_giua_Cl2_voi_H2O.flv

  Phản ứng giữa Cl2 với H2O

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:20

  YouTube__Phan_ung_C6H6_Cl2.flv

  Phản ứng C6H6+Cl2

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:00

  YouTube__CH4.flv

  VIDEO Cấu tạo phân tử CH4

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:43

  YouTube__Cau_tao_phan_tu_C2H2.flv

  VIDEO Cấu tạo phân tử C2H2

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:28

  AMONIAC_OXI.flv

  PHẢN ỨNG AMONIAC - OXI

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:14

  YouTube__Phan_ung_giua_Fe_Va_Clo.flv

  Phản ứng Fe + Clo

  Ngày gửi: 2010-06-29 20:36:59

  YouTube__Phan_ung_C2H5OH___Na.flv

  Phản ứng C2H5OH + Na

  Ngày gửi: 2010-06-29 15:06:52

  YouTube__Phan_ung_C2H2__Br2.flv

  Phản ứng C2H2 +Br2

  Ngày gửi: 2010-06-29 15:05:39

  YouTube__Cau_tao_phan_tu_C2H4.flv

  VIDEO Cấu tạo phân tử C2H4

  Ngày gửi: 2010-06-27 16:17:53

  YouTube__Cau_tao_phan_tu_C6H6.flv

  VIDEO Cấu tạo phân tử C6H6

  Ngày gửi: 2010-06-27 16:17:40

  YouTube__Phan_ung_C2H5OH___CuO.flv

  Phản ứng C2H5OH + CuO

  Ngày gửi: 2010-06-27 16:17:20