Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Sinh học > Sinh học 10 SNC >  (250 bài)

  Bom_Na__K.flv

  Bơm Na - K

  Ngày gửi: 2016-10-25 20:16:19

  Tt4_LNC_Gongi__MSC.flv

  Tổng hợp Pr ở LNC hạt, thể gô...

  Ngày gửi: 2016-10-25 20:10:37

  Aquaporin1.flv

  Vận chuyển nước qua MSC 1

  Ngày gửi: 2016-10-25 20:06:45

  Aquaporin_2.flv

  Vận chuyển nước qua MSC

  Ngày gửi: 2016-10-25 20:03:11

  Diffuse.gif

  Vận chuyển các chất qua màng ...

  Ngày gửi: 2016-10-25 20:00:14

  IMG_20140918_152810.jpg

  Tham quan cơ sở sản xuất nấm

  Ngày gửi: 2014-10-01 12:30:32

  Do_thi_nang_luong_hoat_hoa.jpg

  năng lượng hoạt hóa

  Ngày gửi: 2014-01-21 08:53:44

  Phim_ve_Qua_trinh_nguyen_phan.flv

  NGUYÊN PHÂN VÀ Ý NGHĨA CỦA NG...

  Ngày gửi: 2013-12-04 15:30:15

  Phim_nguyen_phan_4_ki.flv

  PHIM 4 KÌ NGUYÊN PHÂN

  Ngày gửi: 2013-12-04 15:29:55

  Thu_tinh.flv

  thu thai

  Ngày gửi: 2013-05-17 12:39:03

  IMG_0984.jpg

  Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

  Ngày gửi: 2013-02-16 21:49:29

  IMG_0996.jpg

  Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

  Ngày gửi: 2013-02-16 21:47:50

  Banner_4.swf

  Nền banner 4

  Ngày gửi: 2012-02-22 10:43:23

  Ki_cuoi_giam_phan.jpg

  CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN QUA HÌNH

  Ngày gửi: 2011-12-08 11:19:06

  Nguyanphan.flv

  PHIM NGUYÊN PHÂN 2

  Ngày gửi: 2011-12-06 09:49:06

  NGUYENPHAN2.flv

  PHIM NGUYÊN PHÂN. AVI

  Ngày gửi: 2011-12-06 09:39:44

  Giam_phan_tieng_viet.flv

  PHIM GIẢM PHÂN - TIẾNG VIỆT.AVI

  Ngày gửi: 2011-12-06 09:31:35

  Giam_phan.flv

  PHIM GIẢM PHÂN. AVI

  Ngày gửi: 2011-12-06 09:14:49

  TAOJ_GIA.png

  SO DO TAO GIAO TU

  Ngày gửi: 2011-01-07 18:30:54

  23.jpg

  NGUYEN PHAN

  Ngày gửi: 2011-01-07 18:28:17

  He_thong_2_gioi_sinh_vat.swf

  hệ thống 2 siêu giới sinh vật

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:43:44

  He_thong_5_gioi_sinh_vat.swf

  hệ thống 5 siêu giới sinh vật

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:42:40

  He_thong_5_gioi_VN.swf

  hệ thống 5 siêu giới

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:41:09

  He_thong__3_sieu_gioi.swf

  hệ thống 3 siêu giới

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:40:28

  Lop_Bo_sat.flv

  lớp bò sát

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:39:23

  Ran_cap_nia.flv

  rắn

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:32:02

  Chim_canh_cut.flv

  chim cánh cụt

  Ngày gửi: 2010-04-01 14:29:12

  0.images[14].jpg

  Nguyên phân

  Ngày gửi: 2009-10-31 15:08:13

  0.images[10].jpg

  TÓM TẮT LÍ THUYẾT VỀ AXIT DEO...

  Ngày gửi: 2009-10-31 15:07:22

  Images5.jpg

  Protêin

  Ngày gửi: 2009-10-31 15:06:40

  0.images.jpeg

  bài số 7

  Ngày gửi: 2009-09-14 08:43:46

  SuphoihopHDcuaenzim.flv

  Su phoi hop HD cua enzim.asf

  Ngày gửi: 2009-03-31 16:40:07

  NhandoiADN.flv

  Nhan doi ADN.asf

  Ngày gửi: 2009-03-31 16:38:39

  Hoathoaenzimthuyphanglicogen.flv

  Hoat hoa enzim thuy phan glic...

  Ngày gửi: 2009-03-31 16:35:48

  Hoatdongcuaenzim.flv

  Hoat dong cua enzim

  Ngày gửi: 2009-03-31 16:32:51

  Enzimsuachua.flv

  Enzim sua chua.asf

  Ngày gửi: 2009-03-31 16:31:33