Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tư liệu giáo dục.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Vật lý > Sưu tầm >  (34 thư mục)


 • Sflake1.gif
 • Anh_cua_vat_qua_TKPK.swf
 • Anh_cua_vat_qua_TKHT1.swf

 • F195-principle-of-superposition-f.swf
 • F196-principle-of-superposition-f.swf
 • F177-electrostatic-influence.swf

 • Thi_nghiem_18.swf
 • YouTube__thi_nghiem_vat_ly_cuc_hay.flv
 • Thinghiemvatly__momenluc.flv

 • F200-laws-of-electrostatics.swf
 • F181-right-hand-rule-2.swf
 • F171-gauss-s-theorem.swf

 • Cảm ứng Faraday  (2 bài)
 • F202-laws-of-electromagnetism.swf
 • F131-faraday-induction-1.swf

 • Ánh sáng và sóng  (68 bài)
 • 0.cau_vong.jpg
 • 0.quang_pho_vach_HYDRO.gif
 • 0.DSC02167000.jpg

 • F473-free-body-diagram.swf
 • F261-reference-frames.swf
 • F199-corkscrew-rule.swf

 • Diode_bridge.flv
 • Veqir.swf
 • 225_jolt.gif

 • F197-superposition-of-2-magnetic-fields.swf
 • F184-oersted-s-experiment.swf
 • F180-horseshoe-magnet.swf

 • Bonong.swf
 • Khuc_xa_anh_sanh.jpg
 • Media_icon

 • Điện trường  (13 bài)
 • Video_mo_phong_dam_may_buc_xa_tu_mat_troi_toi_trai_dat.flv
 • Duongsucdientruong.jpg
 • Efieldpoint.swf

 • Quang học  (53 bài)
 • Boong_cua_Mat_Trang_trai_len_Trai_Dat_nhin_tu_ISS_trong_khi_dang_Nhat_Thuc_luc_4h50_sang_CST_29_Mar_2006.png
 • Anh_chup_khi_dien_ra_nhat_thuc_ngay_11_thang_8_nam_1999.jpg
 • Nhat_thucEc.png

 • Sự hấp dẫn  (20 bài)
 • 0.SGK1.jpg
 • SodoHoden.jpg
 • HorseheadNebula.jpg

 • Quang lý học  (16 bài)
 • Giaothao2[1].gif
 • 1a[1].jpg
 • Brem_X_Rays.flv

 • F277-work.swf
 • F229-energy-conservation.swf
 • F230-damped-oscillator.swf

 • Quang hình học  (20 bài)
 • Galaxy_ngc613_eso_mainText.jpg
 • Astronomer.jpg
 • Reflector.jpg

 • Dien phan dung dich PbBr2.swf
 • Dien phan dung dich CuCl2.swf

 • TNVLPT2v6.swf

 • Mach dien Wheatstone.swf
 • Mach dien Wheatstone (1).swf
 • Mach dien Wheatstone (13).swf

 • Máy biến thế  (4 bài)
 • Roitudo.swf
 • May bien the (15).swf
 • May bien the (9).jpg

 • Máy phát điện  (21 bài)
 • 3phase_rectified.swf
 • Tutruongquay.flv
 • DC_motor.flv

 • Hòa âm  (8 bài)
 • Hoa am (4).swf
 • Hoa am.gif
 • Hoa am (1).gif

 • Động học  (91 bài)
 • Chuyendongcuamattrang.flv
 • 0nhattthuc2.flv
 • 1nhatthuz.flv

 • Cảm ứng từ  (6 bài)
 • 08. Quy tac cai dinh oc.swf
 • Cam ung tu.swf
 • Cam ung tu (1).swf

 • Chuyển động ném  (12 bài)
 • 13. Chuyen dong nem.swf
 • 05. So sanh nem ngang va nem xien.swf
 • Chuyen dong nem (3).swf

 • Nam châm điện  (14 bài)
 • 19. Chuong dien.swf
 • Nam cham dien (16).swf
 • Nam cham dien (17).swf

 • Motif01.jpg
 • Truyen_tai_dien_nang.jpg
 • San xuat dien nang (2).swf

 • Thi nghiem250206v6.swf
 • Thi nghiem060306v6.swf

 • Roitudov6.swf
 • Chuyen dong NDDv6.swf

 • Bộ đệm khí  (1 bài)
 • TNVLPT56.swf

 • Từ trường  (19 bài)
 • Tutruongcuakhungdaytron.flv
 • CDdaydantrongtutruong.swf
 • F190-rowland-s-disk.swf

 • Siêu âm  (3 bài)
 • Sieu am (1).swf
 • Sieu am (2).jpg
 • Sieu am (3).jpg

 • Dao động và sóng  (74 bài)
 • 0.phan_ung_hat_nha_2.jpg
 • 0.em_surface.gif
 • 0.EM.gif

 • YouTube__Concave_mirror__guong_cau_lom.flv
 • YouTube__Convex_mirror__Guong_cau_loi.flv
 • 0.122.jpg
 • Nhấn ESC để đóng