Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Hóa học > Hóa học 11 >  (580 bài)

  HinhMH.png

  Phần mềm trắc nghiệm mới tích...

  Ngày gửi: 2017-02-17 22:09:27

  Banh_da_ca_ro__Banh_cuon_cha_Minh_Hai__Phu_Ly.flv

  Bánh đa cá rô - Bánh cuốn chả...

  Ngày gửi: 2016-10-12 15:00:00

  Ankin__Phan_ung_the_1_.jpg

  Ankin - Phan ung the 1

  Ngày gửi: 2016-04-11 21:25:24

  Brom_reagiert_mit_Phenol.flv

  brom phan ung voi phenol

  Ngày gửi: 2016-04-01 20:13:35

  Thi_nghiem_ve_ngon_lua_cua_liti_natri_kali.flv

  lop 12 bai nhan biet

  Ngày gửi: 2016-04-01 19:55:54

  CH3CHCH3COOH.jpg

  mô hình CH3CH(CH3)COOH

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:25:57

  CH2CHCOOH.jpg

  mô hình CH2=CHCOOH

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:25:10

  CH3CH2COOH.jpg

  mô hình C2H5COOH

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:24:35

  HOOCCOOH.jpg

  mô hình (COOH)2

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:23:48

  C6H5COOH.jpg

  mô hình C6H5COOH

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:22:51

  Axit_axetic.jpg

  mô hình axit axetic

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:22:17

  HCOOH.jpg

  mô hình axitfomic

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:21:53

  CH3CHCH3CHO.jpg

  mô hình CH3CH(CH3)CHO

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:54

  C3H7CHO.jpg

  mô hình CH3CH2CH2CHO

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:28

  C2H5CHO.jpg

  mô hình CH3CH2CHO

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:05

  HOCCHO.jpg

  mô hình (CHO)2

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:18:31

  C6H5CHO.jpg

  mô hình C6H5CHO

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:18:04

  CH3CHO.jpg

  mô hình anđehit axetic

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:17:13

  HCHO.jpg

  mô hình anđehit fomic

  Ngày gửi: 2016-03-27 20:16:32

  Mp3

  tih ph

  Ngày gửi: 2015-10-02 21:34:58

  Congtttuyensinh.png

  congtt

  Ngày gửi: 2013-09-28 11:09:11

  Bogd.png

  bgd

  Ngày gửi: 2013-09-28 03:09:57

  So_gdsonla.png

  sgdsl

  Ngày gửi: 2013-09-28 03:09:46

  Ngay_mua.jpg

  Tuyển sinh trường TC Dược Hà Nội

  Ngày gửi: 2013-06-12 09:06:39

  C2H5OH.jpg

  mo hinh phan tu hoa 11

  Ngày gửi: 2013-03-25 10:03:28

  3D_phosphoric_acid_Mrkham.flv

  3D-Phosphoric acid

  Ngày gửi: 2012-12-06 08:37:33

  3DNitric_acidMrKham.flv

  3D-Nitric acid

  Ngày gửi: 2012-12-06 08:34:54

  3DFORMIC_ALDEHYDEMrKHAM.flv

  3D-FORMIC ALDEHYDE

  Ngày gửi: 2012-12-03 10:46:09

  3DFORMIC_ACIDMrKHAM.flv

  3D-FORMIC ACID

  Ngày gửi: 2012-12-03 10:45:11

  Do_pH.swf

  Do pH

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:33

  Thu_mau_ngon_lua.swf

  Thu mau ngon lua

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:28

  Do_pH_mot_so_dung_dich.swf

  Do pH mot so dung dich

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:08

  TT_kim_loai.swf

  TT kim loai

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:04

  Phan_ly_HCl1.swf

  phân li HCl

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:58

  San_xuat_khi_CO_trong_cong_nghiep.swf

  SX CO trong CN

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:47

  Phan_tu_C2H2.swf

  Phan tu C2H2

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:47