Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Hóa học > Hóa học 10 >  (970 bài)

  Hidropeoxit_tac_dung_voi_dung_dich_Kalipemanganat.flv

  Hidropeoxit tác dụng với dung...

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:34

  Nuoc_Brom_tac_dung_voi_Natri_Iotua.flv

  Nước Brom tác dụng với Natri ...

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:20

  Oxi_tac_dung_voi_Ruou_Etylic.flv

  Oxi tác dụng với Rượu Etylic

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:19

  Dieu_che_Ozon.flv

  Điều chế Ozon

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:15

  Oxi_tac_dung_voi_Fe.flv

  Oxi tac dung voi Fe

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:13

  Al_O2_KK.flv

  Al+O2 (KK)

  Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:07

  Bonding11.swf

  bonding 1

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:59

  Tia_am_cuc_2.swf

  tia am cuc 2

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:57

  LK_H_trong_nuoc.swf

  LK H trong nuoc

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:52

  Rutherford.swf

  rutherford

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:45

  Tia_am_cuc1_.swf

  tia am cuc 1

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:43

  Mo_hinh_thi_nghiem_kham_pha_ra_hat_nhan_nguyen_tu.swf

  kham pha hat nhan

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:43

  Can_bang_pu_tao_NH3.swf

  CB NH3

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:37

  Thi_nghiem_Rutherford.swf

  Tn ruthefor 1

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:26

  Can_bang_pu_HI.swf

  CB HI

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:19

  Cach_pha_loang_dung_dich_H2SO4.swf

  Cach pha loang H2SO4

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:09

  Carbonates.swf

  cacbonat

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:08

  Nguyen_tu_hidro.swf

  Nguyen tu H

  Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:04

  Nguyen_tu.swf

  Nguyen tu

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:59

  Bang_phan_loai_tuan_hoan_cua_Mendeleep.swf

  BTH

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:56

  Su_tao_thanh_phan_tu_N2.swf

  su tao thanh PT N2

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:55

  Thi_nghiem_ruther14.swf

  Tn ruthefor

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:54

  Tao_thanh_ion_Cl.swf

  Tao ion Cl-

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:52

  LK_CHT_co_cuc.swf

  LK CHT co cuc

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:52

  Tia_am_cuc_.swf

  tia am cuc

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:49

  Hinh_dang_obitan_P.swf

  hinh dang Ao P

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:46

  Canbanghoahoc.swf

  can bang HH

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:44

  Su_tao_thanh_LK_ion_NaCl.swf

  su tao LK ion NaCl

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:40

  Nang_luong_ion_hoa.swf

  Nang luong ion hoa

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:40

  Bang_tuan_hoan.swf

  BTH 1

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:39

  Phan_ung_hoa_hoc_theo_thuyet_va_cham_.swf

  PUHH tho thuyet va cham

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:30

  Day_chuyen_san_xuat_HCl.swf

  Sx HCl

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:30

  Sulaihoa.swf

  Lai hoa Ao

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:29

  Thong_tin_ve_nguyen_to.swf

  TT ve nguyen to

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:25

  Tao_thanh_LK_ion_Na2O.swf

  Su tao LK ion NàO

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:19

  Lai_hoa_SP.swf

  Lai hoa SP

  Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:18