Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tiểu học > Lớp 1 >  (15 thư mục)


  Toán học 1  (2636 bài)
 • GiaoantonghopcacmonhocLop1hienhanhtheo_chuanKienthuckinang.png
 • Vu_hoc_sinh_Tieu_hoc_Ha_noi__tu_vong_khi_tham_gia_hoc_boi.jpg
 • Mang_non_Viet_Nam_Xung_danh_Chau_ngoan_Bac_Ho.jpg

 • Bao_cao.swf
 • Tap_huan_cach_ra_de_kiem_tra_Tieu_hoc_theo_thong_tu_22.jpg
 • Image.png

 • Thủ công 1  (2 bài)
 • GiangSinhfull2017.swf
 • Nhan_dia.jpg

 • Học vần 1  (1 bài)
 • A.swf

 • Tập đọc 1  (3126 bài)
 • Bai_21_On_tap__Hinh_3.jpg
 • Image_29.jpg
 • Image_331.jpg

 • Chính tả 1  (0 bài)

  Kể chuyện 1  (31 bài)
 • Game.swf
 • Su_tich_hoa_mau_don.jpg
 • AVSEQ02.flv

 • Tập viết 1  (11 bài)
 • GiangSinhfull2017.swf
 • Tao_chu_tap_viet_mo_phong_trong_flash.flv
 • Tiet_hoc_tuong_tac.flv

 • Đạo đức 1  (1858 bài)
 • 12239295_1724516254435145_1255678140278262668_o.jpg
 • DSCN1509.jpg
 • 54.jpg

 • Tiếng Anh 1  (0 bài)

  Âm nhạc 1  (1403 bài)
 • 3.jpg
 • 20170306_071651.jpg
 • M2U00257.flv

 • Mĩ thuật 1  (1089 bài)
 • AP_DUNG_DAY_MI_THUAT_LOP_1_THEO_PHUONG_PHAP_DAN_MACH.jpg
 • IMG_20170412_161321.jpg
 • IMG_20170324_101119.jpg

 • Thể dục 1  (0 bài)


 • M2U00963.flv
 • So_ket_hk1.swf
 • Chum_Anh_GV_va_HS_thap_huong_Tai_DTN.swf