Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 >  (3105 bài)

  Media_icon

  Đề Kiểm tra Tiếng Anh_Eng6...

  Ngày gửi: 2017-07-24 19:20:08

  Media_icon

  KT45L1_Eng6-17-18

  Ngày gửi: 2017-07-24 18:54:01

  E6_Unit_12_B2_p120.flv

  E6 Unit 12 B2 (p120)

  Ngày gửi: 2017-06-10 10:06:27

  Dang.jpg

  Road Signs

  Ngày gửi: 2017-04-18 22:13:58

  E6_Unit_12_B5_p128.flv

  E6 Unit 12 B2 (p120)

  Ngày gửi: 2017-03-18 14:47:32

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 14 A3

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:55:53

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 14 A2

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:55:28

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 14 A1

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:54:58

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 B5

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:54:19

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 B3

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:53:57

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 B2

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:53:36

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 B1

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:53:00

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 A6

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:52:08

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 A4

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:51:18

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 A3

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:50:38

  Mp3

  ENGLISH 7 UNIT 13 A1

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:48:11

  Media_icon

  De-OntapAnhvan6lan4Nam16-17

  Ngày gửi: 2017-02-27 21:34:04

  Media_icon

  Đề-ÔntậpAnhvăn6lần3Nam16-17

  Ngày gửi: 2017-02-27 20:26:47

  Mp3

  ENGLISH 6 UNIT 12

  Ngày gửi: 2017-02-27 17:15:48

  English_6__Unit_8__B1swf.flv

  VIDEO-English6-UNIT8-B1

  Ngày gửi: 2017-02-06 20:33:54

  English_6__Unit_8__B1swf.flv

  VIDEO-English6-UNIT8-B1

  Ngày gửi: 2017-02-06 20:19:40

  Mp3

  LISTENING ENGLISH 6 Unit 6: A4

  Ngày gửi: 2017-01-03 14:45:43

  Media_icon

  ÊngRevision4The1stTerm2016

  Ngày gửi: 2017-01-01 18:52:13

  Media_icon

  EngRevision4The1stTerm2016

  Ngày gửi: 2017-01-01 18:48:48

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 B6

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:10:41

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 B5

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:08:48

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 B4

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:07:31

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 B2

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:06:14

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 B1

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:04:44

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 A5

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:03:28

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 A4

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:01:52

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 A3

  Ngày gửi: 2016-12-26 22:00:29

  Mp3

  bai nghe anh 6 unit 9 A1

  Ngày gửi: 2016-12-26 21:57:32

  Mp3

  LISTENING ENGLISH 6- Unit 6 B3

  Ngày gửi: 2016-12-24 10:48:47

  Mp3

  LISTENING ENGLISH 6- Unit 4 B1

  Ngày gửi: 2016-12-24 10:46:48

  C_that_sounds_like_s.flv

  Khi nào và tại sao C được đọc...

  Ngày gửi: 2016-12-19 09:42:36