Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Sinh học >  (12 thư mục)


  Sinh học 6  (2329 bài)
 • Thi_nghiem_quang_hop_can_anh_sang6.swf
 • Thi_nghiem_quang_hop_sinh_ra_oxi7.swf
 • Thi_nghiem_quang_hop_can_cacbonic5.swf

 • Sinh học 7  (2996 bài)
 • Ban_hoc_go_nha_lam.jpg
 • Diet_lang_quang_bo_gay.jpg
 • Den_bat_muoi.jpg

 • Sinh học 8  (2664 bài)
 • Dong_ho.swf
 • 2.flv
 • 1.flv

 • Sinh học 9  (2773 bài)
 • Tim_3d.swf
 • Cac_bien_phap_bao_ve_moi_truong.flv
 • Tong_hop_Protein.flv

 • Sinh học 10  (1531 bài)
 • Haq0304q.jpg
 • Nguyen_Phan_Va_Giam_Phan.flv
 • Nghi_Son_TG.jpg

 • Sinh học 11  (1761 bài)
 • Tap_tinh_sinh_san_cua_Nhen.flv
 • Sanmoi_mpg.flv
 • Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv

 • Sinh học 12  (1562 bài)
 • 1Vat_chat_di_truyen_o_cap_do_phan_tu__ADN__THAY_VAN_CUONG__BE_NGUYET_CHANNEL.flv
 • 1tongquan.flv
 • 0Tai_sao_la_audiobookTHAY_VAN_CUONG.flv

 • Sách Nâng cao  (2 bài)
 • 10875505_1539086696329398_751787398_n_1.flv
 • VID_20160108_113636.flv

 • Sưu tầm  (1180 bài)
 • Tia_to.jpg
 • Eferauduanuoc.jpg
 • 100APPL.jpg

 • Tư liệu tham khảo  (4089 bài)
 • Dao_co.jpg
 • Dao_co_2.jpg
 • Lich_su_hinh_thanh_trai_dat_va_moi_truong_song_2.flv

 • Hamaduoitheoxuongcaotoc1421372057.flv
 • Bodyfront.gif
 • Phan_bao_nguyen_phan_5.flv

 • Sinh học 10 SNC  (250 bài)
 • Bom_Na__K.flv
 • Tt4_LNC_Gongi__MSC.flv
 • Aquaporin1.flv