Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Sinh học >  (12 thư mục)


Sinh học 6  (2330 bài)
 • Film_su_hut_nuoc_va_muoi_khoang_cua_re.flv
 • Thi_nghiem_quang_hop_can_anh_sang6.swf
 • Thi_nghiem_quang_hop_sinh_ra_oxi7.swf

 • Sinh học 7  (3005 bài)
 • 20171115_104729.jpg
 • 20171115_104704.jpg
 • 20171115_104643.jpg

 • Sinh học 8  (2664 bài)
 • Dong_ho.swf
 • 2.flv
 • 1.flv

 • Sinh học 9  (2773 bài)
 • Tim_3d.swf
 • Cac_bien_phap_bao_ve_moi_truong.flv
 • Tong_hop_Protein.flv

 • Sinh học 10  (1531 bài)
 • CAU_TRUC_BAC_1.gif
 • Haq0304q.jpg
 • Nguyen_Phan_Va_Giam_Phan.flv

 • Sinh học 11  (1766 bài)
 • Hetuanhoanchim.swf
 • Tien_hoa_cua_he_tuan_hoan.swf
 • Vong_tuan_hoan_o_thu.swf

 • Sinh học 12  (1562 bài)
 • 1Vat_chat_di_truyen_o_cap_do_phan_tu__ADN__THAY_VAN_CUONG__BE_NGUYET_CHANNEL.flv
 • 1tongquan.flv
 • 0Tai_sao_la_audiobookTHAY_VAN_CUONG.flv

 • Sách Nâng cao  (2 bài)
 • 10875505_1539086696329398_751787398_n_1.flv
 • VID_20160108_113636.flv

 • Sưu tầm  (1182 bài)
 • 3_33879.jpg
 • 3_33879.jpg
 • Tia_to.jpg

 • Tư liệu tham khảo  (4090 bài)
 • 2_43665.jpg
 • Dao_co.jpg
 • Dao_co_2.jpg

 • Hamaduoitheoxuongcaotoc1421372057.flv
 • Bodyfront.gif
 • Phan_bao_nguyen_phan_5.flv

 • Sinh học 10 SNC  (250 bài)
 • Bom_Na__K.flv
 • Tt4_LNC_Gongi__MSC.flv
 • Aquaporin1.flv