Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiểu học >  (8 thư mục)


  Lớp 1  (11793 bài)
 • Ngoaingubatbuochoctunamlop3chuongtrinhmoi.png
 • Doimoigiaoductruoctienphaidoimoiquanli.png
 • Dai_hoi_CDCS_Truong_TH_Van_Hung_3.flv

 • Lớp 2  (4129 bài)
 • GiaoantonghopcacmonhocLop2hienhanhtheo_chuanKienthuckinang.png
 • DSC09754.jpg
 • Mot_so_loai_ca_nuoc_ngot_Viet_Nam.flv

 • Lớp 3  (4848 bài)
 • GiaoanVanhoagiaothongLop3canam2018tieuhocvn.png
 • GiaoantonghopcacmonhocLop3hienhanhtheo_chuanKienthuckinang.png
 • WIN_20170726_13_38_56_Pro.flv

 • Lớp 4  (6722 bài)
 • GiaoanVanhoagiaothongLop4canam2018tieuhocvn.png
 • Phim__chau__as.flv
 • 8_De_Kiem_tra_Tieng_Viet_Lop_4_Giua_hoc_ki_2.jpg

 • Lớp 5  (11301 bài)
 • Giaoanvanhoagiaothonglop5tieuhocvn.jpg
 • Mua_vu_lan_bao_hieuHIGH.flv
 • Phong_tranh_nghien_tro_choi_dien_tu.flv

 • Tiếng Anh  (1769 bài)
 • Huongdandangkythanhvienalokiddy.png
 • Huongdandangkythanhvienalokiddy.png
 • Huongdandangkythanhvienalokiddy.png

 • Tư liệu tham khảo  (24977 bài)
 • DSC01981.JPG
 • DSC01976.JPG
 • DSC01973.JPG

 • Sưu tầm  (979 bài)
 • Be_canh.swf
 • Bao_cao.swf
 • CUIUP.gif