Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tiếng Anh >  (10 thư mục)


  Tiếng Anh 6  (3105 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • E6_Unit_12_B2_p120.flv

 • Tiếng Anh 7  (1650 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Mp3

 • Tiếng Anh 8  (1148 bài)
 • Mp3
 • Media_icon
 • Media_icon

 • Tiếng Anh 9  (1951 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Mp3

 • Tiếng Anh 10  (542 bài)
 • Image.jpg
 • TIENG_ANH_10__UNIT_4_SPECIAL_EDUCATION.flv
 • Thai_Binh_Flycam_.flv

 • Tiếng Anh 11  (444 bài)
 • Dai_phun_nuoc_cong_vien_Le_Nin.flv
 • Media_icon
 • Mp3

 • Tiếng Anh 12  (282 bài)
 • Biker_Cam_Pha_Dao_Quanh_Cam_Pha_Pho.flv
 • Bai_bien_Tuan_Chau__Ha_Long__Quang_Ninh.flv
 • OFFICIAL_MV_Mong_Cai_nightlife.flv

 • Sách Thí điểm  (10 bài)
 • Mp3
 • Mp3
 • Mp3

 • Sách Nâng cao  (0 bài)

  Tư liệu tham khảo  (5902 bài)
 • Tieng_Anh_giao_tiep_cho_nguoi_mat_goc__Victoria_Duong.flv
 • 17361851_1032693990208920_2284426343611464531_n.jpg
 • 17361851_1032693990208920_2284426343611464531_n.jpg