Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Lịch sử >  (10 thư mục)


Lịch sử 6  (1170 bài)
  • Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv
  • Bac_ho_voi_nghanh_dien.flv
  • TOAN_VAN_DI_CHUC.flv

  • Lịch sử 7  (989 bài)
  • Luoc_do_dien_bien_cuoc_khang_chien_lan_thu_ba_chong_quan_Mong__Nguyen.jpg
  • Luoc_do_dien_bien_lan_thu_hai_chong_quan_nguyen_1285__500.jpg
  • Luoc_do_khang_chien_chong_quan_Nguyen_lan_thu__nhat.jpg

  • Lịch sử 8  (1085 bài)
  • 12272723_184894601854623_1819087412_n.jpg
  • 12270110_184894751854608_428489094_n.jpg
  • 21868317_1896116810706200_2071720347_o.jpg

  • Lịch sử 9  (2576 bài)
  • Bac_ho_di_chien_dich.flv
  • Cao_Uy_Thuong_mai_EU_tham_Viet_Nam.flv
  • VIET_NAM__NHAT_BAN.flv

  • Lịch sử 10  (829 bài)
  • Van_hoa_An_Do_2.flv
  • Phim_thanh_Tay_DoNha_Ho.flv
  • Passover.flv

  • Lịch sử 11  (642 bài)
  • Viet_Nam_cuoi_the_ki_XIX_va_su_xam_luoc_cua_Phapflv.flv
  • Chien_thang_quan_nguyen_lan_2.flv
  • My_nem_bom_nguyen_tu_Hiroshima.flv

  • Lịch sử 12  (1282 bài)
  • Xo_Viet_Nghe_Tinh_va_bai_hoc_ve_cong_tac_tu_tuong_lien_minh_cong_nong.flv
  • 5_chandung1873400a.jpg
  • HinhMH.png

  • Sách Nâng cao  (0 bài)

    Nhân vật  (1066 bài)
  • 2222.swf
  • Bac_ho.swf
  • Cacvituong.swf

  • Tư liệu tham khảo  (6610 bài)
  • Golf_Chilinh1.jpg
  • 300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg
  • Con_son.jpg