THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 58
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 52
Avatar
Trần Văn Toản
Điểm số: 46
No_avatar
Ưng Gia Phúc
Điểm số: 44
No_avatarf
Ngô Thị Phong Lan
Điểm số: 36
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 34
No_avatar
Hồ Thế Trung
Điểm số: 32
Avatar
Hoàng Trung Hải
Điểm số: 32