THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5714634
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4813299
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3237514
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3142273
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124077
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2657805
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615810
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2386665