THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5741862
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4979653
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3283022
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3157577
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3131221
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2669724
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2619049
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2406183